Artiklar

Ställföreträdares skyldigheter och risker vid konkurs

Du som ställföreträdare (styrelseledamot) i ett bolag som nyligen försatts i konkurs har förmodligen en rad frågor och funderingar över vad ett konkursbeslut innebär. Nedan följer allmän information om konkursförfarandet, vilka skyldigheter du har inom ramen för konkursen samt hur konkursbeslutet kan komma att påverka dig personligen…

Läs mer »

Konkursförfarandets olika steg

Syftet med konkursinstitutet är att konkursgäldenärens tillgångar ska omhändertas och omvandlas till pengar för att därefter användas till betalning av borgenärernas fordringar under ordnade former. Försäljningen av tillgångarna ska ske på ett för borgenärerna så förmånligt sätt som möjligt och ingen borgenär ska kunna gynnas framför de övriga….

Läs mer »

Företagsrekonstruktionens olika steg

Syftet med en företagsrekonstruktion är att företag som tillfälligt hamnat i ekonomiska svårigheter men på sikt har en möjlighet att överleva ska ges rådrum för att rekonstruera företaget. Här följer en sammanfattning av hur företagsrekonstruktionsförfarandet går till steg för steg…

Läs mer »