Rekonstruktion och konkurs

Rekonstruktion och konkurs

Vi hjälper företagare vars bolag har hamnat i ekonomisk kris, som är på väg att hamna i ekonomiska svårigheter eller som vill avveckla sitt bolag. Vi bistår även med rådgivning till dig som har en fordran mot ett företag som saknar betalningsförmåga eller till dig som har fått ett återvinningskrav framställt mot dig. Våra möjligheter att rädda en verksamhet och få till den bästa möjliga lösningen är större ju tidigare vi rådfrågas.

Merino Advokatbyrå har en gedigen erfarenhet av obeståndsrättsliga frågor och flera av våra advokater utses löpande som konkursförvaltare, rekonstruktörer och likvidatorer för företag av olika storlekar inom olika branscher. Kontakta oss för rådgivning avseende vilka alternativ som finns att tillgå för just ditt företag.