Student

Trainee

Trainee

För dig som vill ta studieuppehåll under en termin.

Som trainee hos oss kommer du huvudsakligen få hjälpa till i våra obeståndsärenden, med såväl administrativa uppgifter som mer kvalificerade juridiska utredningsfrågor. Du kommer under din tid som trainee upptäcka att arbetet som obeståndsjurist innefattar långt mycket mer än sakrättsliga problematiseringar. Du kommer komma i kontakt med ett stort antal olika rättsområden (t.ex. arbetsrätt, hyresrätt, processrätt, ekonomisk brottslighet), få en inblick i betydelsen av affärsmässiga överväganden och förstå vikten av att kunna hitta praktiska lösningar. Vidare kommer du se hur ett stort antal olika aktörer berörs av konkursförfarandet. 

Dina arbetsuppgifter kommer exempelvis innefatta upprättande av utkast till bouppteckningar och andra juridiska dokument, rättsutredningar, kontakter med myndigheter m.m. Du kommer även få möjlighet att följa med på sammanträden i tingsrätten, närvara vid möten m.m. Under din tid hos oss kommer du löpande att få handledning, utbildning samt coaching av övriga medarbetare i teamet, inklusive av delägare.