Våra medarbetare

Medarbetare

Lars Ehrstedt

Partner, Advokat

Kontakt
växel: + 46 (0)8 332 790
mobil: + 46 (0)70 735 30 87
e-post: lars.ehrstedt@merino.se

Inriktning
Obestånd
Tvistelösning
Allmän affärsjuridik
Entreprenad
Skiljemannauppdrag
Åtar sig uppdrag som konkursförvaltare

Erfarenhet och utbildning

 • Merino Advokatbyrå, 2021-
 • Olika advokatbyråer
 • Svea hovrätt
 • Nyköpings tingsrätt
 • Jur. kand. Lunds universitet, 1979

Medlemskap
Sveriges Advokatsamfund, 1986
Rekonstruktör- och konkursförvaltarkollegiet i Sverige – Rekon

Leonardo Merino

Partner, Advokat

Kontakt
växel: + 46 (0)8 332 790
mobil: + 46 (0)70 090 87 22
e-post: leonardo.merino@merino.se

Inriktning
Obestånd
Företagsrekonstruktion
Allmän affärsjuridik
Åtar sig uppdrag som konkursförvaltare

Erfarenhet och utbildning

 • Merino Advokatbyrå, 2021-
 • 7wise Advokatbyrå, 2016-2021
 • Annan affärsjuridisk advokatbyrå, 2010-2016
 • Jur. kand., Uppsala universitet, 2010
 • Ekonomie. kand., Stockholms universitet, 2008

Medlemskap
Sveriges Advokatsamfund, 2013
Rekonstruktör- och konkursförvaltarkollegiet i Sverige – Rekon

Linnéa Karlsson

Advokat

Kontakt
växel: + 46 (0)8 332 790
mobil: + 46 (0)70 749 53 91
e-post: linnea.karlsson@merino.se

Inriktning
Obestånd
Allmän affärsjuridik
Tvistelösning
Åtar sig uppdrag som konkursförvaltare

Erfarenhet och utbildning

 • Merino Advokatbyrå, 2021-
 • 7wise Advokatbyrå, 2017-2021
 • Juristexamen, Göteborgs universitet, 2017

Medlemskap
Sveriges Advokatsamfund, 2021 Rekonstruktör- och konkursförvaltarkollegiet i Sverige – Rekon

 

Rebecka Riismark

Advokat

Kontakt
växel: + 46 (0)8 332 790
mobil: + 46 (0)73 679 95 87
e-post: rebecka.riismark@merino.se

Inriktning
Allmän affärsjuridik
Tvistelösning
Obestånd

Erfarenhet och utbildning

 • Merino Advokatbyrå, 2021-
 • 7wise Advokatbyrå, 2017-2021
 • Notarietjänstgöring, Sundsvall tingsrätt, 2015-2017
 • Trainee, Sveriges ambassad i Jakarta, 2014-2015
 • Juristexamen, Uppsala universitet, 2014
 • University of Kent, Canterbury, 2013

Medlemskap
Sveriges Advokatsamfund, 2020

Matilda Svernell

Advokat

Kontakt
växel: + 46 (0)8 332 790
mobil: + 46 (0)76 867 11 10
e-post: matilda.svernell@merino.se

Inriktning
Obestånd
Allmän affärsjuridik
Tvistelösning
Åtar sig uppdrag som konkursförvaltare

Erfarenhet och utbildning
 
 • Merino Advokatbyrå, 2021-
 • 7wise Advokatbyrå, 2018-2021
 • Notarietjänstgöring, Förvaltningsrätten i Stockholm, 2016-2018
 • Beredningsjurist. Åklagarmyndigheten i Stockholm, 2016
 • Juristexamen, Uppsala universitet, 2015

Medlemskap
Sveriges Advokatsamfund, 2021

Hugo Björkman

Biträdande jurist

Kontakt
växel: + 46 (0)8 332 790
mobil: + 46 (0)72 083 64 63
e-post: hugo.bjorkman@merino.se

Inriktning
Obestånd
Tvistelösning
Allmän affärsjuridik

Erfarenhet och utbildning

 • Merino Advokatbyrå, 2024-
 • Juristexamen, Lunds universitet, 2024
 • Magisterexamen, europeisk och internationell skatterätt, Lunds universitet 2023

Clara Ehrstedt

Biträdande jurist

Kontakt
växel: + 46 (0)8 332 790
mobil: + 46 (0)73 866 02 65
e-post: clara.ehrstedt@merino.se  

Inriktning
Obestånd
Tvistelösning
Allmän affärsjuridik

Erfarenhet och utbildning

 • Merino Advokatbyrå, 2023-
 • Juristexamen, Stockholms universitet, 2023

Frida Bergman

Biträdande jurist

Kontakt
växel: + 46 (0)8 332 790
mobil: + 46 (0)73 735 46 83
e-post: frida.bergman@merino.se

Inriktning
Obestånd
Tvistelösning
Allmän affärsjuridik

Erfarenhet och utbildning

 • Merino Advokatbyrå, 2023-
 • Juristexamen, Stockholms universitet, 2023
 • Katholieke Universiteit Leuven, 2022

Sabine Gunnarsson

Administrationsansvarig

Kontakt
växel: + 46 (0)8 332 790
e-post: sabine.gunnarsson@merino.se

Rose-Marie Rosén

Lönegarantihandläggare

Kontakt
växel: + 46 (0)8 332 790
e-post: rose-marie.rosen@merino.se

Catarina Skoog

Obeståndsekonom

Kontakt
växel: + 46 (0)8 332 790
mobil: + 46 (0)76 496 49 51
e-post: catarina.skoog@merino.se

Eva Larsson

Konkursadministratör

Kontakt
växel: + 46 (0)8 332 790
mobil: + 46 (0)73 221 96 35
e-post: eva.larsson@merino.se

Alde Steneros

Receptionist

Kontakt
växel: + 46 (0)8 332 790
e-post: alde.steneros@merino.se