Våra medarbetare

Medarbetare

Lars Ehrstedt

Partner, Advokat

Kontakt
växel: + 46 (0)8 332 790
mobil: + 46 (0)76 492 92 40
e-post: lars.ehrstedt@merino.se

Inriktning
Obestånd
Tvistelösning
Allmän affärsjuridik
Entreprenad
Skiljemannauppdrag
Åtar sig uppdrag som konkursförvaltare

Erfarenhet och utbildning

 • Merino Advokatbyrå, 2021-
 • Olika advokatbyråer
 • Svea hovrätt
 • Nyköpings tingsrätt
 • Jur. kand. Lunds universitet, 1979

Medlemskap
Sveriges Advokatsamfund, 1986
REKON

Konrad Ersson

Partner, Advokat

Kontakt
växel: + 46 (0)8 332 790
mobil: + 46 (0)70 438 02 10
e-post: konrad.ersson@merino.se

Inriktning
Tvistelösning
Entreprenad
Allmän affärsjuridik
Obestånd
Åtar sig uppdrag som konkursförvaltare

Erfarenhet och utbildning

 • Merino Advokatbyrå, 2021-
 • 7wise Advokatbyrå, 2014-2021
 • Grönberg Gunnard Advokatbyrå, 2013-2014
 • Sergel Kredittjänster AB, 2012-2013
 • Christensson & Roth Advokater, 2011-2012
 • Egen verksamhet. 2008-2010
 • Kronofogdemyndigheten, 2007-2008
 • Jur. kand., Uppsala universitet, 2007

Medlemskap
Sveriges Advokatsamfund, 2016
REKON

Matilda Gustafsson

Biträdande jurist

Kontakt
växel: + 46 (0)8 332 790
mobil: + 46 (0)72 071 11 38
e-post: matilda.gustafsson@merino.se

Inriktning
Obestånd
Allmän affärsjuridik
Tvistelösning

Erfarenhet och utbildning

 • Merino Advokatbyrå, 2021-
 • 7wise Advokatbyrå, 2020-2021
 • 7wise Advokatbyrå, studentpool, 2018-2020
 • Juristexamen, Stockholms universitet, 2020
 • Fudan University Law School, Shanghai, 2019

Claes Hagberg

Advokat (konsult)

Kontakt
växel: + 46 (0)8 332 790
mobil: + 46 (0)70 567 42 42
e-post: claes.hagberg@merino.se

Inriktning
Hyresrätt
Allmän bolagsrätt och bolagsetableringar
Företagsöverlåtelser
Arrenderätt

Erfarenhet och utbildning

 • Merino Advokatbyrå, 2021 –
 • Advokatfirman Fylgia, 2002–2021
 • Advokaterna Liman & Partners, 1989–2002
 • Reveman, Söderlund och Hagberg Advokatbyrå, 1988–1989
 • Advokatfirman Dahlin, 1986–1988
 • Köpmännens Juridiska Byrå, (Sveriges Köpmannaförbund) 1979–1986
 • Motala tingsrätt, tingsnotarie, 1976–1979
 • PKbanken, Notariatavdelningen, 1975–1976
 • Jur.kand. Stockholms universitet, 1976

Medlemskap
Sveriges Advokatsamfund

Linnéa Karlsson

Advokat

Kontakt
växel: + 46 (0)8 332 790
mobil: + 46 (0)70 749 53 91
e-post: linnea.karlsson@merino.se

Inriktning
Obestånd
Allmän affärsjuridik
Tvistelösning

Erfarenhet och utbildning

 • Merino Advokatbyrå, 2021-
 • 7wise Advokatbyrå, 2017-2021
 • Juristexamen, Göteborgs universitet, 2017

Medlemskap
Sveriges Advokatsamfund, 2021

Leonardo Merino

Partner, Advokat

Kontakt
växel: + 46 (0)8 332 790
mobil: + 46 (0)70 090 87 22
e-post: leonardo.merino@merino.se

Inriktning
Obestånd
Företagsrekonstruktion
Allmän affärsjuridik
Åtar sig uppdrag som konkursförvaltare

Erfarenhet och utbildning

 • Merino Advokatbyrå, 2021-
 • 7wise Advokatbyrå, 2016-2021
 • Advokatfirman Fylgia, 2010-2016
 • Jur. kand., Uppsala universitet, 2010
 • Ekonomie. kand., Stockholms universitet, 2008

Medlemskap
Sveriges Advokatsamfund, 2013
REKON

Rebecka Riismark

Advokat

Kontakt
växel: + 46 (0)8 332 790
mobil: + 46 (0)73 679 95 87
e-post: rebecka.riismark@merino.se

Inriktning
Allmän affärsjuridik
Tvistelösning
Obestånd

Erfarenhet och utbildning

 • Merino Advokatbyrå, 2021-
 • 7wise Advokatbyrå, 2017-2021
 • Notarietjänstgöring, Sundsvall tingsrätt, 2015-2017
 • Trainee, Sveriges ambassad i Jakarta, 2014-2015
 • Juristexamen, Uppsala universitet, 2014
 • University of Kent, Canterbury, 2013

Medlemskap
Sveriges Advokatsamfund, 2020

Johanna Sjögren

Biträdande jurist

Kontakt
växel: + 46 (0)8 332 790
mobil: + 46 (0)73 746 19 24
e-post: johanna.sjogren@merino.se

Inriktning
Obestånd
Allmän affärsjuridik
Tvistelösning

Erfarenhet och utbildning

 • Merino Advokatbyrå, 2021-
 • Christensson & Roth Advokater AB, 2018-2021
 • Christensson & Roth Advokater AB, paralegal, 2015-2018
 • Juristexamen, Uppsala universitet, 2018

Matilda Svernell

Advokat

Kontakt
växel: + 46 (0)8 332 790
mobil: + 46 (0)76 867 11 10
e-post: matilda.svernell@merino.se

Inriktning
Obestånd
Allmän affärsjuridik
Tvistelösning

Erfarenhet och utbildning
 
 • Merino Advokatbyrå, 2021-
 • 7wise Advokatbyrå, 2018-2021
 • Notarietjänstgöring, Förvaltningsrätten i Stockholm, 2016-2018
 • Beredningsjurist. Åklagarmyndigheten i Stockholm, 2016
 • Juristexamen, Uppsala universitet, 2015

Medlemskap
Sveriges Advokatsamfund, 2021

Teodor Eliasson

Studentmedarbetare

 

 

Sabine Gunnarsson

Juristassistent

Nova Myléus

Receptionist

Fredrik Nygren

Studentmedarbetare