Karriär

Karriär

Att arbeta hos oss

Vi erbjuder dig en möjlighet till såväl yrkesmässig som personlig utveckling tillsammans med oss i en öppen, modern och stimulerande arbetsmiljö. Du blir del av ett team som kännetecknas av starkt engagemang och höga ambitioner, samt del av en företagskultur som präglas av respekt, integritet och professionalism.

Vi satsar löpande på kompetensutveckling i form av utbildning, handledning och coaching för att ge dig de bästa förutsättningarna att utvecklas i din yrkesroll. För att du ska kunna bli en framgångsrik jurist innefattar kompetensutvecklingen inte bara materiell juridik och kunskap om affärer, utan även utbildning i övriga framgångsfaktorer. Exempel på ämnen som uppmärksammas i detta avseende är effektiva arbetsmetoder, ledarskapsfrågor och marknadsföring.