Likvidation

Likvidation

Ett sätt att avveckla ett företag är genom likvidation. En likvidation kan vara frivillig genom beslut av bolagsstämman eller ske tvångsmässigt efter beslut av Bolagsverket eller allmän domstol. Under likvidationen utses en likvidator som ersätter företagets tidigare styrelsen som har till uppgift att omvandla företagets tillgångar till likvida medel för att betala företagets samtliga skulder. Ett eventuellt överskott fördelas därefter ut till företagets aktieägare.

Kontakta oss gärna för ett inledande samtal om du behöver rådgivning och hjälp att avveckla ditt företag genom likvidation.