Leonardo Merino svarar på vanliga frågor som företagare har i dessa ansträngda tider.

Vår kollega Leonardo Merino blev inbjuden av Företagarnas jurister till Företagarpodden för att svara på vanliga frågor som företagare har i dessa ansträngda tider.

Några frågor som avhandlas;

a) Vilka handlingsalternativ finns när man som företagare får problem att betala sina fakturor eller lån?
b) Vilka följder kan det innebära för styrelsen och andra ställföreträdare i företaget att inte agera vid ekonomiska problem?
c) Vilka åtgärder kan man vidta för att reducera risken för konkurs?
d) Vad innebär konkurs och vilka följder får det för den enskilde företagaren?
e) Hur dämpar man eller undviker man personliga följder när man som företagare hamnar i ekonomisk kris, t.ex. vid krav från Skatteverket eller leverantörer?
f) Hur fungerar lönegaranti för företagarens anställda?
g) Efter en rekonstruktion eller konkurs – vad innebär detta för den enskilde företagaren?

Lyssna gärna genom länk nedan! 👂✍️

shorturl.at/aczT6