Om Merino Advokatbyrå

Om Merino Advokatbyrå

Om oss

Merino Advokatbyrå är inriktad mot att hjälpa företag med ekonomiska svårigheter samt biträda företag som behöver rådgivning i förhållande till finansiellt ansträngda affärsaktörer.

Samtliga byråns jurister arbetar i olika utsträckning med dessa verksamhetsområden. Gemensam nämnare för våra områden är att vi hjälper företag att lösa små och stora problem, vilka oundvikligen uppstår när ett företag bedriver näringsverksamhet.

Hållfast kunskap om gällande regler är ett viktigt verktyg för att på bästa sätt lösa ett företags problem, inte minst i en snabbt föränderlig omvärld. Än viktigare är förmågan att kunna hantera och samtala med de enskilda människorna – på båda sidor av bordet – som utgör parterna i ett ärende. Upprätthållande av goda mellanmänskliga relationer är den viktigaste faktorn för bra och sunda affärer. Sådana affärer vill vi fortsätta att bidra till för våra uppdragsgivares räkning. Vår övertygelse är nämligen att goda affärer samt goda relationer i affärslivet bidrar till ordning och reda i näringslivet och stabilitet i samhällslivet i stort.

Vi på Merino Advokatbyrå, i likhet med de företag vi hjälper, bedriver näringsverksamhet och identifierar oss därför som företagare. En välskött advokatbyrå med god lönsamhet skapar resurser som möjliggör fortsatta investeringar i verksamheten och satsningar på våra egna medarbetare. Varje medarbetares individuella personliga och yrkesmässiga utveckling är en förutsättning för en framgångsrik byrå, som i sin tur har möjlighet att påverka och förändra sin omgivning på lång sikt. Merino Advokatbyrå ser på så sätt till att nästa generations advokater ges kompetensen att bidra till ett sunt näringsliv och stabilt samhälle.

Vi tillhandahåller även rådgivning inom våra verksamhetsområden till det gotländska näringslivet genom vår kontorsfilial på Gotland. Samarbetet sker genom kontorssamarbete med Advokathuset Öster i Visby.