Välkomna till MERINO Advokatbyrå hälsar vi våra biträdande jurister Mats Jönsson och Jon Söderberg!

Mats har tidigare arbetat som skatteombud inom Skatteverkets borgenärsfunktion och på allmänpraktiserande advokatbyrå.
Mats kommer huvudsakligen att biträda byråns konkursförvaltare samt arbeta med andra obeståndsrättsliga frågor och tvistelösning.

Jon kommer närmast från bank där han arbetade med tvistelösning. Han har dessförinnan även arbetat med obestånd vid Kronofogdemyndigheten. Jon kommer att förstärka byrån inom dessa områden.

Vi är väldigt glada att ha er hos oss och önskar er varmt välkomna!