OFFENTLIG AUKTION ENLIGT SAMÄGANDERÄTTSLAGEN

  1. Fastigheten Värmdö Eknö 1:158
    Ägare: GB (1/4), JB (1/4), SB (1/4) och HB (1/4).
  2. Fastigheten Värmdö Eknö 1:222, jämte brygga och sjöbod samt arrenderätter till marken för sjöboden respektive bryggan.
    Ägare: GB (1/4), JB (1/4), SB (1/6), HB (1/6) och KB (1/6).

Förordnad av Nacka tingsrätt som god man enligt samäganderättslagen, utbjuder adv. Konrad Ersson Värmdö Eknö 1:158 och Värmdö Eknö 1:222, jämte brygga och sjöbod samt arrenderätter till marken för bryggan respektive sjöboden, på offentlig auktion,

Onsdagen den 21 juni 2023,

-10:00 vad avser Värmdö Eknö 1:158 och
-14:00 vad avser Värmdö Eknö 1:222 jämte brygga och sjöbod samt arrenderätter till marken för bryggan respektive sjöboden.

Obs. auktionerna kommer att genomföras i konferensrum på Nordic Light Hotel, Vasaplan 7, 111 20 Stockholm.

Anmälan om närvaro sker till konrad.ersson@merino.se

———————————————————————————————————–

Visning av fastigheterna sker den 10 juni 2023 kl. 13:30 – 15:30 och den 17 juni 2023 kl. 13:30 – 15:30.

Objektbeskrivningar, auktionsvillkor, mm., se nedan.

Hemnet
https://www.hemnet.se/bostad/fritidsboende-64m2-varmdo-kommun-sandhamn-711-19986335 

Se bifogat

Frågor angående ovanstående besvaras av Konrad Ersson.
E-post: Konrad.ersson@merino.se
Tel: 0704 380 210