MERINO besöker Advokatfirman Hammarskiöld och deras Bank & Finans-grupp

 I förra veckan var våra kollegor Frida Bergman, Johanna Sjögren och Leonardo Merino på besök hos Advokatfirman Hammarskiöld och deras Bank & Finans-grupp för att hålla i ett seminarium om konkurs och formell rekonstruktion i praktiken.

Båda insolvensförfarandena skapar möjligheter och, rätt utförda, utgör bra verktyg för att rädda kommersiella värden till gagn för gäldenärens intressenter. 

Det blev en ömsesidig kunskapsöverföring!