Lansering av Merino Advokatbyrå

Idag den 1 juni 2021 lanseras Merino Advokatbyrå.

Merino Advokatbyrå består för närvarande av nio jurister som alla är inriktade mot att hjälpa företag i ekonomisk kris samt agera ombud för företag vid kommersiella tvister. Gemensam nämnare för våra områden är att vi hjälper företag att lösa små och stora problem, vilka oundvikligen uppstår när ett företag bedriver näringsverksamhet.

Vi på Merino Advokatbyrå, i likhet med de företag vi hjälper, bedriver näringsverksamhet och identifierar oss därför som företagare. En välskött advokatbyrå med god lönsamhet skapar resurser som möjliggör fortsatta investeringar i verksamheten och satsningar på våra egna medarbetare. Varje medarbetares individuella personliga och yrkesmässiga utveckling är en förutsättning för en framgångsrik byrå, som i sin tur har möjlighet att påverka och förändra sin omgivning på lång sikt. Merino Advokatbyrå ser på så sätt till att nästa generations advokater ges kompetensen att bidra till ett sunt näringsliv och stabilt samhälle.

Merino Advokatbyrå kommer att sitta i byrågemenskap med 7WISE Advokatbyrå fram till den 1 oktober 2021 då vi får tillträde till våra nya lokaler på Norrmalm i Stockholm.

Vi tillhandahåller även rådgivning inom våra verksamhetsområden till det gotländska näringslivet genom vår kontorsfilial på Gotland. Samarbetet sker genom kontorssamarbete med Advokathuset Öster i Visby.

Välkommen till Merino Advokatbyrå!