Anbudsunderlag för försäljning av rörelsen i Arlandastad Bil AB, 559075-6259, i konkurs

BAKGRUND OCH VERKSAMHET
Arlandastad Bil AB (Bolaget) startades 2017 med affärsidén att köpa, sälja och
förmedla bilar.

Bolaget har sålt såväl nya (Peugot och Citroën) som begagnade bilar, med erbjudande om olika finansieringslösningar för sina kunder. Därutöver har Bolaget haft en egen verkstadsdel samt erbjudit olika tjänster såsom exempelvis rekonditionering och däckhotell. Verksamheten har bedrivits från förhyrda lokaler i Arlandastad. Bolagets kunder har varit såväl företag som privatpersoner.

Under de senaste räkenskapsåren har Bolaget haft en årsomsättning i storleksordningen 36-43 Mkr.

Bolaget försattes i konkurs den 11 januari 2023 vid Södertörns tingsrätt, varvid advokat Leonardo Merino förordnades till konkursförvaltare. Advokat Linnéa Karlsson biträder konkursförvaltaren i hanteringen av konkursen.

Verksamheten bedrevs alltjämt vid tidpunkten för konkursbeslutet och har sysselsatt ca 8 anställda. Samtliga anställda har sagts upp i och med konkursbeslutet och det är upp till var och en av spekulanterna att bedöma eventuell möjlighet till övertag av anställda.

För mer information om verksamheten besök Bolagets hemsida: https://arlandastadbil.se/


För kännedom finns även möjlighet att lägga bud på Arlandastads hemsida

 • Domänen ägs av bolaget
 • Koden ägs av bolaget
 • Driftskostnad några hundralappar/mån
 • Hemsidan är byggd med minst en plug-in, (gör sidan bättre/mer tillgänglig. Swapy plug-in), eventuellt en kostnad om ca 2 000 kr/år
 • Servern tillhandahålls externt, tillkommande hyreskostnad

samt på kunduppgifter (boet reserverar sig för att särskild prövning kommer göras i just denna del innan ev försäljning)

 • ca 2 500 st kontaktuppgifter till kunder och prospekts

     För fullständig information se Anbudsunderlag Arlandastad AB inkl bilagor.pdf