Merino Advokatbyrå

Vi vill välkomna två nya medarbetare till MERINO Advokatbyrå!

Sabine Gunnarsson är Merino Advokatbyrås nya administratör. Sabine har många års erfarenhet från flera advokatbyråer och kommer närmst från DLA Piper.Lara Noueiri är Merino Advokatbyrås nya legal assistant. Lara har många års erfarenhet inom ekonomi. Tidigare har hon arbetat som personal- och platschef samt inom koordination. Välkommna till Merino Advokatbyrå, vi är väldigt glada att ni är …

Vi vill välkomna två nya medarbetare till MERINO Advokatbyrå! Läs mer »

Lansering av Merino Advokatbyrå

Idag den 1 juni 2021 lanseras Merino Advokatbyrå. Merino Advokatbyrå består för närvarande av nio jurister som alla är inriktade mot att hjälpa företag i ekonomisk kris samt agera ombud för företag vid kommersiella tvister. Gemensam nämnare för våra områden är att vi hjälper företag att lösa små och stora problem, vilka oundvikligen uppstår när …

Lansering av Merino Advokatbyrå Läs mer »

Ställföreträdares skyldigheter och risker vid konkurs

Du som ställföreträdare (styrelseledamot) i ett bolag som nyligen försatts i konkurs har förmodligen en rad frågor och funderingar över vad ett konkursbeslut innebär. Nedan följer allmän information om konkursförfarandet, vilka skyldigheter du har inom ramen för konkursen samt hur konkursbeslutet kan komma att påverka dig personligen…

Läs mer »

Konkursförfarandets olika steg

Syftet med konkursinstitutet är att konkursgäldenärens tillgångar ska omhändertas och omvandlas till pengar för att därefter användas till betalning av borgenärernas fordringar under ordnade former. Försäljningen av tillgångarna ska ske på ett för borgenärerna så förmånligt sätt som möjligt och ingen borgenär ska kunna gynnas framför de övriga….

Läs mer »

Företagsrekonstruktionens olika steg

Syftet med en företagsrekonstruktion är att företag som tillfälligt hamnat i ekonomiska svårigheter men på sikt har en möjlighet att överleva ska ges rådrum för att rekonstruera företaget. Här följer en sammanfattning av hur företagsrekonstruktionsförfarandet går till steg för steg…

Läs mer »