Movesta AB, numera i konkurs

Movesta AB, numera i konkurs, bildades år 2019 och har utvecklat teknik för att analysera och värdera bostäder samt automatisera processer vid förvärv och försäljning av bostäder. Tekniken har huvudsakligen använts för att erbjuda bolagets tjänst, där bostadsägare har kunnat sälja sin bostad direkt till bolaget. Målsättningen har varit att fylla ett gap på marknaden genom att ge potentiella säljare en möjlighet till snabb och effektiv hantering av säljprocessen. Något som idag är viktigt bland annat för att säljaren ska kunna säkra en försäljning eller avyttra en bostad exempelvis före nytt lånelöfte från bank eller ett nytt förvärv.

Konkursboet erbjuder bolagets immateriella tillgångar till försäljning, i huvudsak program/system, data/information, varumärken och domännamn. Vänligen kontakta biträdande jurist Jon Söderberg per e-post på jon.soderberg@merino.se för anbudsunderlag.