Lär dig mer om tvistfinansiering genom att lyssna på vår advokatkollega Rebecka Riismark!

Den 21 september håller advokat Rebecka Riismark ett lunchwebbinarium igen för Legally Lady om ”Tvistfinansiering att få en tvist bekostad av extern part”.


När en tvist uppkommer kan det kännas dyrt att driva den vidare. Ombudskostnader behöver betalas löpande innan sakfrågan prövas av domstolen eller skiljenämnden. Det kan därför vara bra att känna till att vissa mål kan finansieras av en extern part – en s.k. tvistfinansiär. På så sätt kan parter driva sina tvister framåt samtidigt som likviditeten i bolaget behålls. Under webbinariet kommer Rebecka övergripande att redogöra för vad tvistfinansiering är och när det kan bli aktuellt.

Rebecka Riismark arbetar som ombud i kommersiella tvister och med allmän affärsjuridik vid Merino Advokatbyrå. Hon har sedan flera år tillbaka arbetat med tvistelösning på heltid. För Legally Lady delar hon med sig av sina praktiska erfarenheter kring tvistemålsprocessen.

Anmälan sker via personlig inbjudan eller via mail till: info@legallylady.se.

Välkomna!