I förra veckan höll våra kollegor Leonardo Merino, Rebecka Riismark och Frida Bergman ett föredrag hos Advokatfirman Cederquist för deras processgrupp.

Föredraget handlade om konkursförfarandet i allmänhet och processfrågor i konkurs i synnerhet, däribland hur man som ombud förhåller sig till en insolvent eller illikvid motpart eller avtalspart.

Tack Eric Johnson för inbjudan och tack till alla deltagarnas uppmärksamhet och frågor! 🙏