Borrentreprenör på Gotland i konkurs

Ahlqvists Brunnsborrning Aktiebolag, försattes nyligen i konkurs vid Gotlands tingsrätt, varvid advokat Matilda Svernell förordnades till konkursförvaltare. Biträdande jurist Frida Bergman biträder konkursförvaltaren i hanteringen. Konkursbolaget har bedrivit verksamhet dels på Gotland, dels på fastlandet.

Konkursboet bjuder nu ut delar av konkursbolagets tillgångar till försäljning.

Ahlqvist Brunnsborrning AB i konkurs – Auktioner online – Nätauktioner & Konkursauktioner | PS Auction

Vid övriga frågor vänligen kontakta frida.bergman@merino.se.