Försäljning av fastigheter i Byggproduktionsbolaget ett AB, 559189-2202, i konkurs

Rubricerad gäldenär försattes i konkurs den 31 juli 2023 vid Stockholms tingsrätt, varvid advokat Leonardo Merino förordnades till konkursförvaltare. Advokat Johanna Sjögren biträder i hanteringen.

Byggproduktionsbolaget ett AB (Bolaget) har bedrivit verksamhet inom fastighetsutveckling på Gotland. Bolaget har som en del i rörelsen ägt fastigheter. Fastigheterna ligger belägna norr om Kappelshamn på Norra Gotland, cirka 50 kilometer från Visby. Fastigheterna är belägna längs kuststräckan med närhet till badplatser. Kommersiell service finns närmast i de omkringliggande större orterna som Lärbro och Fårösund.

Fastigheterna bjuds nu ut till försäljning.

För att ta del av anbudsunderlaget, följ länken.

https://www.dropbox.com/t/VngnUILxXhXDheg8