Bageri på Gotland i konkurs

Gotlandsknäcke AB, försattes nyligen i konkurs vid Gotlands tingsrätt, varvid advokat Matilda Svernell förordnades till konkursförvaltare. Konkursbolaget har bedrivit verksamhet i Fårösund.

Konkursboet bjuder nu ut konkursbolagets fastighet och rörelse till försäljning. Vänligen kontakta biträdande jurist Frida Bergman per e-post på frida.bergman@merino.se för anbudsunderlag.