Anbudsunderlag för försäljning av inkråm i Ecoglider AB, 559192-4344, i konkurs

BAKGRUND

Ecoglider AB har bedrivit försäljning av elcyklar, elmopeder samt tillbehör under det egna varumärket Ecoglider via återförsäljare och egen hemsida. För mer information om verksamheten besök Ecoglider ABs hemsida. https://ecoglider.com/

Ecoglider AB försattes i konkurs den 16 maj 2023 vid Attunda tingsrätt, varvid advokat Leonardo Merino förordnades till konkursförvaltare. Biträdande jurist Johanna Sjögren bistår i hanteringen av konkursen.

Konkursboet erbjuder lager, varumärke och hemsida med webshop till försäljning. För närmare information och lämnande av bud kontakta vår kollega biträdande jurist Johanna Sjögren, johanna.sjogren@merino.se

För fullständig information se Anbudsunderlag med bilagor, Ecoglider AB i konkurs.