Allmän affärsjuridik

Allmän affärsjuridik

Vår ambition är att skapa långsiktiga relationer med våra klienter och förståelse för just din verksamhet. Vi tycker att affärsjuridisk rådgivning är som bäst när den kombinerar kunskap om juridik med just ditt bolags unika förutsättningar. Med insikt i ditt affärsklimat är vi med och skapar framgångsrika förhandlingar och goda affärsrelationer åt dig. Vi hjälper dig att se affärsmässiga lösningar och fatta rätt beslut.

Av oss får du affärsjuridisk rådgivning för att maximera möjligheterna att nå dina affärsmässiga mål. Vi engagerar vår juridiska rådgivning där den behövs som mest i din verksamhet. Tillsammans med dig planerar vi vår insats på ett sätt som optimerar resultatet givet investerad tid.

Vi hjälper dig oavsett om du har ett nystartat företag eller flera års erfarenhet. Du kan anlita oss i specifika frågor eller i form av löpande rådgivning.

Med vår bakgrund inom obestånd och processrätt har vi bred erfarenhet av vilka olika typer av frågor som bolag inom skilda verksamhetsområden kan ställas inför. Vi bistår med juridisk rådgivning inom hela det affärsjuridiska området och kan exempelvis medverka vid bolagsbildning, företagsförvärv och bolagsetableringar, upprätta aktieägaravtal, kompanjonsavtal och andra för bolagets verksamhet nödvändiga dokument. Vi kan förhandla fram strategiska kommersiella avtal och ge råd vid finansieringsfrågor.

Kontakta oss gärna för rådgivning och mer information.

Vanliga frågor

En god affär behöver ett bra förhandlingsklimat. En god affär behöver också en god förhandlare med kännedom om de fördelar och risker som en viss uppgörelse kan ge i framtiden.

För att undvika framtida meningsskiljaktigheter med din affärspartner kan det vara en god idé att säkra att alla aspekter som behöver behandlas och regleras omfattas av er affärsuppgörelse. Med vår erfarenhet av affärer och affärstvister, samt vår juridiska expertis bistår vi dig gärna vid dina affärsuppgörelser.

Vi kan både ta fram nya avtal till dig och din verksamhet, samt granska de avtal ni har för att se om de behöver uppdateras. Genom att säkra era avtal kan ni gå in i nya affärer med större självförtroende.
Ibland kan det vara svårt att avgöra vilka juridiska problem som behöver en akut lösning och vilka problem som kan vänta. För de bolag som saknar en egen bolagsjurist ger vi rådgivning kring när och hur ni bör agera. Vi ser vad som behöver lösas först och vad som kan vänta. Vi hanterar även dina praktiska frågor och processer. Kontakta oss när du har funderingar inför beslut som ska fattas eller prioriteringar som ska göras, så ger vi dig den hjälp och stöd som du behöver i processen.